Wysokość ryczałtów za noclegi dla kierowców w transporcie międzynarodowym

Stan faktyczny

Sylwester K. był kierowcą, zatrudnionym w firmie transportowej M. Firma ta prowadziła przewozy międzynarodowe towarów do krajów Unii Europejskiej w szczególności do Niemiec, Francji, Holandii i Belgii.

Prowadzona przez pana K. ciężarówka posiadała rozbudowaną kabinę, w której znajdowało się także miejsce do spania dla kierowcy. W efekcie Sylwester K. nie korzystał z zasady z noclegów w hotelach, czy motelach, co powodowało, że nie dysponował stosownymi rachunkami za noclegi. Ale pracodawca nie wypłacał kierowcy z tytułu noclegów należnych ryczałtów wynikających z § 16 ust. 2 rozporządzenia MPiPS z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 167 - dalej: PodrSłużbR). To spowodowało, że Sylwester K. pozwał pracodawcę o zapłatę ponad 29,6 tys. zł tytułem zaległych ryczałtów za noclegi, wraz z odsetkami.

Rozstrzygnięcie SN

Rozstrzygając sprawę SN stwierdził, że przepisy ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm. - dalej: KP) dotyczące podróży służbowych będą miały i tak zastosowanie do delegacji kierowców. Konieczność zastosowania przepisów kodeksowych wynika z samej definicji podróży służbowej kierowcy zawartej w art. 2 ust. 7 oraz z art. 5 ustawy z 16.4.2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm. - dalej: CzasKierU).

Natomiast art. 775 KP nakazuje wypłacanie kierowcy ustalonych przepisami kwot z tytułu odbywania podróży służbowych na polecenie pracodawcy. Kierowca, zwłaszcza pracujący w transporcie międzynarodowym ma więc prawo do diet, ryczałtów i innych kwot wynikających z przepisów kodeksowych. Pracodawca spoza sfery budżetowej, powinien reguły dotyczące wypłat należności z tytułu podróży służbowych określać w przepisach zakładowych, tj. układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Te przepisy mają pierwszeństwo w stosowaniu przed KP.

Jak ustalono w procesie, w firmie M. obowiązywał regulamin wynagradzania, który przewidywał dla kierowców jednolitą stawkę ryczałtu za noclegi w trasach zagranicznych. Wynosiła ona 10 euro za nocleg. Zdaniem SN to oznacza, że regulamin zakładowy zapewniał pewną rekompensatę dla kierowców, zaś sądy nie wzięły tych przepisów pod uwagę przy wyrokowaniu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności