Na stronie internetowej GUS opublikowano obwieszczenie Prezesa GUS z 23.9.2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Dochód ten wynosi 1975 zł i ma znaczenia dla ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy (świadczeniowy) 2017/2018.

Z obwieszczeniem można zapoznać się na stronie:

http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2015-r-,278,3.html.