Wysokość prowizji za wydanie biletów autostradowych

Bilet autostradowy jest jedną z możliwości uiszczenia opłaty za przejazd autostradą. Wydawany jest przed rozpoczęciem przejazdu i obowiązuje w określonym czasie i na określonym odcinku autostrady płatnej. Uprawnionym do wydawania biletu będzie Szef KAS oraz podmioty zewnętrzne, z którymi Szef KAS zawrze umowę na sprzedaż biletów. Sprzedaż biletów za pośrednictwem przedsiębiorców będzie odbywać się w systemie prowizyjnym. Prowizyjne wynagradzanie za zrealizowane usługi ma zapewnić równy i proporcjonalny do wykonanej pracy i poniesionego wkładu zarobek. Prowizja finansowana jest ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

Wysokość prowizji za wydanie biletu autostradowego będzie docelowo wynosić 2% kwoty opłaty wskazanej na bilecie autostradowym. Jednak w okresie od 1.12.2021 r. do 31.3.2022 r. wysokość prowizji wyniesie 3% kwoty opłaty wskazanej na bilecie autostradowym, a od 1.4.2022 r. do 30.9.2022 r. wysokość prowizji wyniesie 2,5% kwoty opłaty wskazanej na bilecie autostradowym.

Przepisy rozporządzenia mają mieć zastosowanie od 1.12.2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności