Wyrok TSUE: rewolucja w kredytach frankowych

Wyrok został wydany po pytaniu prejudycjalnym warszawskiego Sądu Okręgowego. Małżeństwo, którego sprawę rozpoznawał Sąd, zawarło w listopadzie 2008 r. umowę kredytu hipotecznego w złotych, ale indeksowanego do franka.

Odpowiadając na pytanie TSUE uznał, że można unieważnić całą umowę kredytową, jeśli zawiera ona nieuczciwe klauzule. Może to zrobić sąd, a główną przesłanką dla takiej decyzji ma być interes kredytobiorcy. Jak wskazali sędziowie, jeśli usunięcie nieuczciwych zapisów zmienia charakter umowy, to prawo wspólnotowe nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów.

Trybunał stwierdził również, że polskie przepisy prawa cywilnego (czyli np. art. 56 KC) nie dają możliwości uzupełnienia luk, które powstaną w umowie po wykreśleniu nielegalnych klauzul. Umowa będzie obowiązywać tylko w sytuacji, gdy będzie to możliwe z prawnego punktu widzenia. Jeśli, po usunięciu klauzuli indeksacyjnej, charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej, równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności