Wyrok SO dotyczący dopuszczalnego zakresu podwykonawstwa

Istotą sprawy było – rozbieżnie prezentowane w orzecznictwie to, czy powierzenie realizacji części zamówienia umożliwia zlecenie podwykonawstwa także w całości przedmiotu zamówienia. 

W przedmiotowym wyroku, będącym efektem rozpoznania skargi na wyrok KIO z 7.12.2020 r. (KIO 2976/20), sąd zamówień publicznych potrzymał stanowisko KIO o tym, że oferta wykonawcy, w której całość przedmiotu zamówienia realizowana będzie de facto przez podwykonawców, podlega odrzuceniu jako niezgodna z art. 36a ust. 1 ZamPublU. Podkreślono, że wątpliwości nie budzi sam fakt możliwości korzystania przez wykonawcę z podwykonawców przy realizacji zamówienia, ale część realizowana przez podwykonawców nie może wyczerpywać pełnego zakresu zamówienia. Stanowiłoby to bowiem ominięcie przepisów ZamPublU i prowadziło do interpretacji niezgodnej z celem zamówień publicznych, tj. powierzenia wykonania zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, czego wymaga art. 7 ust. 3 ZamPublU, a obecnie art. 17 ust. 2 PrZamPubl. 

Ponadto SO odniósł się do stanowiska KIO, która przyjęła, że za wykonywanie zamówienia nie może być uznane wykonywanie czynności wyłącznie organizacyjno-koordynacyjnych (np. zarządzania realizacją umowy, koordynacja i rozliczanie prac, obsługa prawna i administracyjna umowy). W ocenie SO należy kierować się definicją umowy o podwykonawstwo i w związku z tym świadczenia, które faktycznie są realizowane na rzecz zamawiającego, nie mogą być uznawane za realizację zamówienia. Wykonawca musi zatem samodzielnie realizować jakąkolwiek część zamówienia dotyczącą zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności