Wyrok Sądu Okręgowego o podwykonawcy robót

W przedmiotowej sprawie za dowód posiadania przez inwestora (tu wystąpił w tej roli generalny wykonawca) wiedzy i wyrażenia dorozumianej zgody na prace na budowie przez dalszego podwykonawcę, sąd uznał nie tylko dokumenty, ale także inne okoliczności, w szczególności uczestnictwo w naradach i stały kontakt z kierownikiem budowy pracującym dla generalnego wykonawcy. Podwykonawca był w posiadaniu jedynie dokumentu poświadczającego odbiór robót. Jednakże świadkowie zeznali, że zarówno podwykonawca, jak i generalny wykonawca wiedzieli i godzili się na wykonywanie prac przez dalszego podwykonawcę. Sąd okręgowy rozpoznawał sprawę w II instancji i wziął te okoliczności pod uwagę. Poza tym odniósł się do zasad doświadczenia życiowego, które skłaniają do przyjęcia, że przy tak dużym rozmiarze prac podwykonawczych nie ma możliwości, aby generalny wykonawca nie wiedział, kto je wykonuje. Tym bardziej, że nie był w stanie udowodnić, iż np. żądał opuszczenia placu budowy przez dalszego podwykonawcę. Uznano zatem, że pośrednio wyraził zgodę na wykonywanie przez niego prac.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności