Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący wspólnego udzielenia zamówienia publicznego przez podmioty o niejednorodnym statusie

W ocenie SN przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie zakazują wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego przez podmioty o niejednorodnym statusie. Chodzi o podmioty posiadające status zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 12 i art. 3 ust. 1 ZamPublU oraz podmioty, które takiego statusu nie posiadają. Istnienie po stronie określonego podmiotu obowiązku stosowania ZamPublU nie stanowi – samo w sobie – przeszkody w udzieleniu przez taki podmiot zamówienia łącznie z innym podmiotem, który takiego obowiązku nie ma.

Powyższa potrzeba może chociażby wynikać z przyczyn o charakterze ekonomicznym (np. możliwość zakupu większej ilości towarów bądź usług może zapewnić korzystniejsze warunki zakupu) lub organizacyjnym (np. brak wyspecjalizowanych służb mogących przeprowadzić skomplikowane zamówienie).
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych