Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący podniesienia wynagrodzenia ryczałtowego na roboty budowlane

SN uchylił wyrok sądu II instancji i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. W jego ocenie nie wykazano należycie podstaw do oddalenia powództwa.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła wykonawcy, który wygrał przetarg na budowę domów komunalnych, za którą miał otrzymać wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące całość kosztów prac i materiałów budowlanych. W trakcie prac nastąpił gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych powodujący znaczący spadek zysku wykonawcy i oznaczający w praktyce rażącą dla niego stratę. Umowa z inwestorem (zamawiającym miastem) nie przewidywała zmiany wynagrodzenia. Co więcej, strony obowiązywało ustalenie, że nie będą stosowały klauzul waloryzacyjnych z art. 3571 KC. Wbrew temu wykonawca zażądał podwyższenia wynagrodzenia, a gdy go nie otrzymał, wystąpił do sądu. Sądy, pomimo opinii biegłych o braku możliwości przewidzenia nagłych podwyżek cen w tak dużej skali, oddaliły powództwo i apelację wykonawcy, uznając, że mógł on zachować należytą staranność i przewidzieć taką możliwość.

W ocenie SN należało w tym przypadku zastosować art. 632 § 2 KC (stosowany także do umów na roboty budowlane), stanowiący, że jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. Przepis ten odnosi się do skutków zmian rynkowych i ekonomicznych dla zawartych i wykonywanych umów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności