Wyrok sądu dopuszczający wystąpienie do banku o wypłatę kwoty wadialnej po upływie terminu związania ofertą

W ocenie Sądu istotne jest, kiedy zamawiający dowiedział się, że wykonawca nie zawrze z nim umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wtedy uzyskuje on prawo do zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1 ZamPubU. Jeżeli nastąpiło to przed upływem terminu związania ofertą, to kwestie techniczne wykonania nabytego prawa do zatrzymania wadium mogą zostać dokonane już po upływie terminu związania ofertą.

W sprawie będącej przedmiotem rozpoznania sądowego wadium zostało złożone w formie gwarancji bankowej. Wykonawca odmówił zawarcia umowy, o czym poinformował zamawiającego kilka dni przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający postanowił zatrzymać wadium i wystąpił do banku, ale kilka dni po terminie związania. Pomimo tego bank zrealizował zobowiązanie z gwarancji. Nie zgodził się jednak z takim działaniem banku sam wykonawca i wniósł pozew do sądu, żądając zwrotu wadium, czego efektem był ww. wyrok.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności