Ponadto NSA stwierdził niezgodność z prawem krajowym postawionego przez zamawiającego – beneficjenta programu operacyjnego – warunku przedstawienia przez wykonawców wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, który byłby jego własnością lub znajdował się w jego posiadaniu. Tymczasem z przepisów wynika, że wykonawca powinien tylko wykazać, że dysponuje odpowiednim sprzętem.