Wynajem krótkoterminowy: biała księga przygotowana przez ministerstwo

Opracowanie, zatytułowane „Biała księga regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce” Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowywało przez dwa lata. Może posłużyć jako podstawa do ewentualnych zmian w prawie w zakresie m.in. krótkoterminowego wynajmu mieszkań.

W Białej Księdze zawarte jest przypomnienie, że znowelizowana ustawa o usługach turystycznych zalicza wynajem mieszkań i domów do usług hotelarskich – dlatego, zdaniem MSiT, właściciele obiektów wynajmowanych powinni wpisać swoje lokale do specjalnej ewidencji, prowadzonej przez władze lokalne. Uzasadnione jest to tym, że taka działalność spełnia definicję usług hotelarskich, przy czym skala działalności nie ma tu znaczenia.

To nie jedyny wymóg, bo jeśli w jakimkolwiek miesiącu przychody wynajmującego z udostępniania lokali przekraczają połowę minimalnego wynagrodzenia, to właściciel powinien zarejestrować nawet działalność gospodarczą ‒ taki wymóg nakłada art. 5 ust. 1 ustawy ‒ Prawo przedsiębiorców. Koniecznie trzeba też przestrzegać minimalnych wymagań co do wyposażenia oraz wymogów sanitarnych.

Dla wielu osób fizycznych, które prowadzą taką działalność w małej skali, rejestrowanie działalności gospodarczej spowodowałoby brak opłacalności, dlatego rozważane jest wprowadzenie przepisu, który wyłączyłby wynajmujących sporadycznie spod takiego obowiązku.

Jednocześnie autorzy Białej Księgi biorą pod uwagę zaostrzenie przepisów w przypadku prowadzenia nielegalnej działalności wynajmu oraz gdy wynajmujący wprowadza klientów w błąd, używając bezprawnie nazwy hotel lub motel.

Obecnie świadczenie usług hotelarskich, gdy obiekt nie został zgłoszony do ewidencji, jest wykroczeniem (art. 60 par. 4 ust. 3 Kodeksu wykroczeń). Autorzy opracowania sugerują jednak, by takie działanie uznać za przestępstwo bądź przewinienie administracyjne i zagrozić nawet karą pozbawienia wolności do lat 3 lub karą pieniężną do 25 tysięcy złotych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności