W Dzienniku Ustaw z 15.9.2014 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2015 r. kwota ta będzie wynosiła 1750 zł brutto. Zapisy ustawy sugerowały kwotę 1731 zł, jednak MPiPS zaproponowało kwotę wyższą, która została zaakceptowana przez Rząd.