Wynagrodzenia specjalistów IT w ochronie zdrowia

Projektowane rozporządzenie modyfikuje obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30.4.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 889) w zakresie wysokości wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

Celem nowelizacji jest zmniejszenie dysproporcji wynagrodzeniowej specjalistów IT pomiędzy sferą prywatną a budżetową w ochronie zdrowia. Uwzględniając rozwój informatyzacji w ochronie zdrowia oraz obecnie realizowane projekty resort pracy zauważył potrzebę podwyższenia stawek wynagrodzeń dla specjalistów z Centrum (CSIOZ). Dlatego też projekt zakłada wprowadzenie odrębnych tabel dla pracowników Centrum:

  • miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (załącznik nr 1, tabela 2),
  • stawek dodatku funkcyjnego (załącznik nr 2, tabela 2),
  • stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników (załącznik nr 3, tabela 2).

Rozporządzenie ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Obecnie projekt jest w fazie opiniowania.

Źródło:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12268664/katalog/12273436#12273436
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności