Wymiana informacji podatkowych w UE

Komisja ​​proponuje uregulowania dotyczące całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy będą dawać państwom członkowskim więcej informacji na temat uzgodnień podatkowych, planów podatkowych, które pośrednicy projektują i wprowadzają do obrotu, aby następnie ocenić, czy wspomniane systemy ułatwiają uchylanie się od płacenia podatków.

Celem proponowanych rozwiązań jest umożliwienie władzom państw szybszego reagowania na ryzyko nadużyć podatkowych. Pośrednicy będą musieli zgłosić odpowiednie ustalenia przed ich użyciem.

Nowe przepisy będą obowiązywały we wszystkich państwach członkowskich i kompleksowo obejmą wszystkich pośredników i będą dotyczyły wszelkiego rodzaju podatków bezpośrednich i potencjalnie szkodliwych systemów. Pośrednikami są: prawnicy, księgowi, doradcy podatkowi i finansowi, banki i inni konsultanci.

Pośrednicy będą musieli zgłaszać wszelkie porozumienia transgraniczne, które mogłyby potencjalnie umożliwić unikanie lub nadużywanie podatków. Muszą przedstawić to sprawozdanie swoim organom podatkowym w ciągu pięciu dni od przedstawienia takiego uzgodnienia swoim klientom.

Będzie dostępny standardowy format wymiany tych informacji, zawierający szczegółowe informacje na temat pośrednika, zainteresowanego podatnika i elementów systemu podatkowego.

Wobec pośredników, którzy nie zgłoszą ustaleń będą zastosowane sankcje. Państwa członkowskie muszą wprowadzić odpowiedni system kar dla pośredników, którzy nie spełniają tych wymogów w zakresie sprawozdawczości. Państwo członkowskie, któremu podlega zgłoszenie, musi automatycznie udostępniać te informacje wszystkim państwom członkowskim, co kwartał za pośrednictwem scentralizowanej bazy danych.

Nowe zasady nie określają minimalnego progu podatkowego. Małe przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prawie nie korzystają ze specjalistycznej porady podatkowej. Obowiązek sprawozdawczy wpłynąłby głównie na zmianę zobowiązań dużych podatników.

Wymiana informacji podatkowych między państwami UE miałaby rozpocząć się od 1.1.2019 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności