Wymiana i sprzedaż walut tak jak dotychczas do końca 2018 r.

To reakcja na postulaty branży i tekst „Rzeczpospolitej". Resort poinformował w czwartek, że pracuje nad zmianą rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi o przedłużenie zwolnienia dla kantorów.

– Branża nie będzie zobligowana do zakupu kas i rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży od 1 kwietnia 2018 r. – informuje ministerstwo.

Podkreśla, że uwzględniło postulaty przedsiębiorców, którzy „wskazują na specyfikę prowadzenia tego rodzaju działalności i związane z tym problemy z ewidencjonowaniem sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących".

„Rzeczpospolita" pisała 26 stycznia, że na rynku nie ma obecnie kas fiskalnych dostosowanych do działalności kantorów. Wszystkie dostępne kasy uwzględniają jedynie cenę z dwoma miejscami po przecinku. Tymczasem w kantorach cena podawana jest z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

– To bardzo dobra wiadomość. Cieszymy się, że ministerstwo podeszło racjonalnie do problemu i wycofało się z wymogu niemożliwego do spełnienia – mówi Ryszard Białkowski, prowadzący kantor w Warszawie.

Jego zdaniem, aby wprowadzić taki obowiązek dla wymiany walut, konieczna jest nie tylko zmiana rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych dla kas fiskalnych, ale również nowelizacja ustawy o VAT w części dotyczącej usług wymiany walut.

Damian Szewczyk z firmy Elzab (producent kas fiskalnych) wyjaśnia, że aby wyprodukować kasy dostosowane do wymogów kantorów, uwzględniające cenę z czterema miejscami po przecinku, konieczna jest zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

– Przed wprowadzeniem takich kas na rynek konieczny jest proces ich rehomologacji, który trwa od trzech do dziewięciu miesięcy – mówi.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności