Wymagania dotyczące planowania lokalizacji gier na automatach na terenie gminy

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1506 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 10.8.2021 r. w sprawie wymagań dotyczących planowania lokalizacji salonów gier na automatach na terenie gminy. 

Z rozporządzenia wynika, że salon gier na automatach może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż:

  1. 100 metrów od:
  2. szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego za-mieszkania,
  3. miejsc kultu religijnego,
  4. 50 metrów od innego ośrodka gier

znajdujących się w granicach administracyjnych danej gminy lub gminy sąsiedniej.

Ważne

Odległości te mierzy się istniejącą albo planowaną najkrótszą drogą dojścia wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych, z których mogą korzystać lub korzystają piesi, bez naruszania przepisów powszechnie obowiązujących, od najbliższego ogólnodostępnego wejścia na teren wymienionego wyżej obiektu do najbliższego ogólnodostępnego wejścia do salonu gier na automatach.


W przypadku gdy lokal, w którym planowane jest usytuowanie salonu gier na automatach, w dniu składania wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej lokalizację salonu gier na automatach nie istnieje, odległości mierzy się istniejącą albo planowaną najkrótszą drogą dojścia do planowanego ogólnodostępnego wejścia do salonu gier na automatach.

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności