Wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie stanów zagrożenia nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego