Wykazywanie kwoty netto w sprawozdaniu Rb-27S

W sprawozdaniu Rb-27S należy wykazywać należności w kwotach netto.

Z załącznika nr 36 SprBudżR, rozdziału 1 (Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego), nie wynika w jaki sposób wykazywać podane dane w sprawozdaniu Rb-27S.

Orzecznictwo

Pomocnym w ocenie podanej problematyki będzie jednakże stanowisko zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z 28.3.2019 r., znak: ST.4761.7.2019, kierowanego do RIO w Poznaniu. Stwierdzono w nim m.in., że: "Biorąc pod uwagę, że podatek VAT nie jest dochodem jednostki samorządu terytorialnego, wykazywanie danych w sprawozdaniu Rb-34S w zakresie dochodów powinno być analogiczne, jak w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, w którym dochody wykazywane są w kwotach netto (bez podatku VAT)."
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności