Wykaz większych niż stutysięczne miast o wskaźnikach średniego narażenia dotyczących przekroczenia pułapu stężenia ekspozycji

W M.P. z 2020 r. pod poz. 799 opublikowano obwieszczenie Ministra Klimatu z 8.9.2020 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji.

Zgodnie z art. 85 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.; dalej: PrOchrŚrod), ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:

 • utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
 • zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane;
 • zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.

Natomiast jak wynika z art. 86b PrOchrŚrod, minister klimatu ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, w terminie do 30 września każdego roku, wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których:

1) wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji;

2) wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji.

W związku z tym, omawiane obwieszczenie zawiera dwa wykazy. Pierwszy dotyczy wykazu wymienionych wyżej miast i aglomeracji, dla których wskaźnik przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji. W załączniku nr 1 do obwieszczenia wskazano, że wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2019 (w μg/m3) wynosi dla obszaru strefy:

 • miasta Legnicy – 22;
 • aglomeracji łódzkiej – 21;
 • aglomeracji krakowskiej – 29;
 • miasta Tarnów – 24;
 • miasta Płock – 21;
 • miasta Radom – 23;
 • miasta Opole – 21;
 • miasta Rzeszów – 21;
 • aglomeracja górnośląska – 29;
 • aglomeracja rybnicko-jastrzębska – 28;
 • miasto Bielsko-Biała – 27;
 • miasto Częstochowa – 25;
 • aglomeracja poznańska – 21;
 • miasto Kalisz – 23.

Drugi dotyczy wykazu wymienionych wyżej miast i aglomeracji, dla których wskaźnik przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji. W załączniku nr 2 do obwieszczenia wskazano, że wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2019 (w μg/m3) wynosi dla obszaru strefy:

 • aglomeracji wrocławskiej – 19;
 • miasta Wałbrzych – 19;
 • aglomeracji bydgoskiej – 16;
 • miasta Toruń – 18;
 • miasta Włocławek – 20;
 • aglomeracja lubelska – 19;
 • miasta Gorzów Wielkopolski – 17;
 • miasta Zielona Góra – 17;
 • aglomeracji warszawskiej – 19;
 • aglomeracji białostockiej – 17;
 • aglomeracji trójmiejskiej – 14;
 • miasta Kielce – 17;
 • miasta Olsztyn – 17;
 • miasta Elbląg – 17;
 • aglomeracja szczecińska – 16;
 • miasta Koszalin –15.

Warto dodać, że pułap stężenia ekspozycji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 24.8.2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031 ze zm.). Natomiast obszary stref określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 2.8.2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. z 2012 r. poz. 914).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności