Wykaz nieruchomości przekazywanych do Krajowego Zasobu Nieruchomości

Rozporządzenie przede wszystkim określa wzór wykazu nieruchomości, sposób jego prowadzenia oraz przekazywania KZN przez właściwe organy (wzór tego wykazu określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia).

Wykaz nieruchomości:

1) prowadzi się dla działek ewidencyjnych, budynków i lokali;

2) przekazuje się KZN w postaci elektronicznej, w formacie XML, za pomocą urządzeń teletransmisji danych lub na informatycznych nośnikach danych (w razie braku możliwości przekazania wykazu w postaci elektronicznej dopuszcza się przekazanie wykazu w postaci papierowej).

Z rozporządzenia wynika także, że informację o lokalizacji przestrzennej działek ewidencyjnych, budynków, lokali:

1) położonych na obszarach, dla których sporządzono mapy w formie wektorowej, przekazuje się w formacie GML, stosując typy i atrybuty obiektów przestrzennych określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) położonych na obszarach, dla których nie sporządzono map w formie wektorowej, przekazuje się w formacie GML w miarę możliwości;

3) określa się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonym symbolem PL-2000.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności