W Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” z 2020 r. pod poz. 1081 opublikowano obwieszczenie MSWiA z 16.11.2020 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 15.9.2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz.U. z 2000 r. poz. 1009 ze zm.), JST mogą przystępować do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych i uczestniczyć w nich w granicach swoich zadań i kompetencji, działając zgodnie z polskim prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami. Natomiast województwa przystępują do zrzeszeń zgodnie z „Priorytetami współpracy zagranicznej województwa”, uchwalonymi w trybie określonym w przepisach o samorządzie województwa.

W obwieszczeniu ogłoszono wykaz JST, które:

  • przystąpiły do wspomnianych zrzeszeń w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. – załącznik nr 1 do obwieszczenia (15 JST), oraz
  • wystąpiły z tych zrzeszeń w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. – załącznik nr 2 do obwieszczenia (4 JST).