Wykaz jednostek podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska

W Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” z 2020 r. pod poz. 1114 opublikowano obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 24.11.2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych.

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono wykaz takich jednostek, który uwzględnia:

  • 9 instytutów badawczych;
  • 23 parki narodowe;
  • 11 szkół leśnych;
  • 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
  • 6 pozostałych jednostek organizacyjnych, czyli: Agencja Rezerw Materiałowych, Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w Warszawie oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych z siedzibą w Otwocku-Świerku. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności