Wykaz gmin uprawnionych do części rekompensującej subwencji ogólnej za 2019 r.

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2010 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 10.11.2020 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za 2019 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ZmStrefyEkonU03, zwolniono z podatku od nieruchomości grunty, budowle i budynki, które zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, zmienionego stosownie do przepisów art. 6 tej ustawy, przez przedsiębiorcę zwolnionego od podatku dochodowego zgodnie z art. 5 ust. 2 tej ustawy, w okresie ważności tego zezwolenia.

Rozporządzenie ustala wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za 2019 r., które w roku podatkowym 2019 nie uzyskały dochodów na skutek zwolnienia wymienionych wyżej przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.

Chodzi tu o trzy gminy, czyli: Legnica (miasto) i Wałbrzych (miasto) w województwie dolnośląskim oraz Gliwice (miasto) w województwie śląskim.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności