W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7.3.2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. poz. 376) określono wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.
Należy podkreślić, że w rozporządzeniu rozszerzono wykaz o chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz bliskowschodnim zespołem niewydolności oddechowej (MERS). Okres kwarantanny został określony na 14 dni w zarówno w przypadku choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), jak i bliskowschodnim zespołem niewydolności oddechowej (MERS).