Wykaz beneficjentów dotacji celowych i podmiotowych

W Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” z 2020 r. pod poz. 1047 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 29.10.2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji.

Zgodnie z art. 122 ust. 3 i 4 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.; dalej: FinPubU), jeżeli z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że nie jest możliwe ujęcie jednostki w wykazie jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe, z wyłączeniem dotacji celowych na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 FinPubU, oraz kwoty dotacji, wykaz może zawierać grupy jednostek i łączną kwotę dotacji. W takim przypadku dysponent części budżetowej, w której zaplanowane zostały dotacje, podaje do publicznej wiadomości, w drodze obwieszczenia, wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom.

I tak, w powyższym obwieszczeniu podano do publicznej wiadomości wykazy jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji, stanowiące załączniki do obwieszczenia:

  1. załącznik nr 1 zawiera wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano w części 18 – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji (w tym przypadku beneficjentem był Krajowy Zasób Nieruchomości);
  2. załącznik nr 2 zawiera wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano w części 20 – gospodarka dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji (w tym przypadku w wykazie wymieniono największą liczbę, bo 487 beneficjentów, w tym m.in. gminy, stowarzyszenia, fundacje oraz firmy prywatne);
  3. załącznik nr 3 zawiera wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano w części 40 – turystyka dotacje celowe, wraz z kwotami tych dotacji (wykaz wymienia 17 beneficjentów).  

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności