Wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych pracowników jednostek budżetowych – klasyfikacja budżetowa

Wydatki ponoszone przez jednostkę budżetową na szkolenie pracowników powinny zostać zaklasyfikowane do § 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”. Uważam, że zupełnie błędne byłoby ujęcie tego typu wydatków w § 455 „Szkolenia członków korpusu służby cywilnej”, ponieważ obejmuje on w szczególności wydatki na szkolenia centralne, powszechne, specjalistyczne oraz szkolenia prowadzone w ramach studium zarządzania strategicznego dla dyrektorów generalnych, szkolenia w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego urzędnika służby cywilnej, a także na szkolenia związane z organizacją służby przygotowawczej. Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej, paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia członków korpusu służby cywilnej organizowane przez jednostkę budżetową. Potwierdzeniem wydatku na szkolenie pracownika jednostki budżetowej powinna być faktura sprzedaży, wystawiona zgodnie z przepisami prawa, a następnie opisana zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją kontroli zarządczej i finansowej. W sytuacji, w której szkolenie odbywa się poza miejscem pracy pracownika jednostki budżetowej, kierownictwo takiej jednostki powinno wystawić mu polecenie wyjazdu służbowego, na podstawie którego będzie można rozliczyć dodatkowe koszty, jakie powstaną przy okazji wyjazdu na szkolenie. Mówiąc o dodatkowych kosztach mam na myśli elementy, które dopuszczają przepisy prawa. Aktem prawnym, który reguluje kwestie podróży służbowych krajowych, jest PodrSłużbR. W § 470 ujmuje się wydatki niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej, stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. Do kosztów szkoleń należy zaliczyć wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym również ponoszone koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności