W dniu 15.1.2022 r. miał minąć termin rozliczenia subwencji finansowej dla małych i średnich firm (MŚP) w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. PFR wskazał, że w toku weryfikacji złożonych do tej pory formularzy okazało się, że niektóre firmy popełniły w nich błędy, np. załączając niepoprawne pliki JPK, albo nie załączając ich wcale. W związku z tym PFR, w porozumieniu z bankami, wyznaczył dodatkowy termin na składanie korekt/wniosków w dniach 18–23.1.2022 r. Umożliwi to korektę poprzez ponowne złożenie wniosku firmom, które popełniły błędy w rozliczeniu oraz ewentualnie złożenie wniosku firmom, które spóźniły się z rozliczeniem.

PFR wskazuje ponadto, że w przypadku przedsiębiorców, którzy złożyli już formularz, ale dotąd nie otrzymali potwierdzenia, w dniach 18 i 19.1.2022 r. powinni sprawić w banku, czy od takiego pracodawcy są wymagane dodatkowe działania lub ponowne złożenie formularza. W sytuacji, kiedy okaże się, że przedsiębiorca popełnił błąd, będzie miał jeszcze czas na jego korektę. Po 23.1.2022 r. jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia w tym zakresie będą niemożliwe dla MŚP.

Ważne

Brak rozliczenia lub niepoprawność złożonych plików JPK będzie wiązać się z koniecznością zwrotu całości otrzymanej subwencji. W związku z tym warto zweryfikować czy wszystkie dokumenty wraz z załącznikami zostały prawidłowo przekazane, w praktyce ich błędne złożenie może się wiązać z koniecznością zwrotu dużych środków.