Wydłużenie vacatio legis ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

1. Ustawa z 25.9.2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

Podpisana przez prezydenta ustawa z 25.9.2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2015 r. poz. 1994) miała wejść w życie 31 maja br.

W ustawie określono zasady:

1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

3) kształcenia zawodowego fizjoterapeutów;

4) kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów;

5) odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów.

Ustawa reguluje przede wszystkim kwestie związane z samorządem zawodowym fizjoterapeutów oraz wymagania, jakie trzeba spełnić, aby mieć prawo wykonywania zawodu, w tym m.in. w zakresie posiadania dyplomu. Jednostką organizacyjną samorządu posiadającą osobowość prawną jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie. Organami Krajowej Izby Fizjoterapeutów są:

1) Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów,

2) Krajowa Rada Fizjoterapeutów,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Wyższy Sąd Dyscyplinarny,

5) Sąd Dyscyplinarny,

6) Rzecznik.

Nadzór nad działalnością samorządu ma sprawować minister zdrowia.

W ustawie nałożono na osoby, które rozpoczęły po dniu wejściu w życie ustawy studia wyższe w zakresie fizjoterapii i złożyły egzamin, obowiązek odbycia praktyki. Okres praktyki wynosi 960 godzin dydaktycznych.

Prawo do wykonywania zawodu ma potwierdzać Krajowa Rada Fizjoterapeutów.

W myśl przepisów ustawy Krajowa Rada Fizjoterapeutów prowadzi Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów w systemie informatycznym, gdzie mają być gromadzone dane fizjoterapeutów, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

2. Zmiana terminu wejścia w życie ustawy

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, który przesuwa termin wejścia w życie omawianej ustawy o zawodzie fizjoterapeuty o 24 miesiące. PiS kwestionuje m.in. przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, które dotyczą uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu oraz odpowiedzialności zawodowej.

W ocenie PiS nadanie fizjoterapeutom uprawnienia kwalifikacji w leczeniu pacjentów do zabiegów fizjoterapii i ich stosowania, bez choćby wstępnej diagnostyki lekarskiej, może zagrażać zdrowiu, a w skrajnych przypadkach życiu pacjentów.

W okresie vacatio legis miałaby zostać uchwalona odpowiednia nowelizacja ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności