Wydłużenie terminu rozliczenia daniny solidarnościowej