Wydłużenie terminów na przystąpienie do części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego

Została podjęta decyzja o zawieszeniu egzaminów ustnych na doradcę podatkowego, które miały zostać przeprowadzone od 16 do 20 marca 2020 r. Oznacza to de facto, że kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do części ustnej egzaminu, a którym upłynął rok na zdanie egzaminu, zostaliby pozbawieni możliwości podejścia do egzaminu, co oznaczałoby przekreślenie procedury egzaminacyjnej, w której uczestniczą. W konsekwencji przewidziano, że kandydatowi na doradcę podatkowego, który nie przystąpił do wyznaczonej na marzec 2020 r. części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego i któremu termin określony w art. 24 ust. 4 ustawy z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 130; dalej: DorPodI) upłynął w marcu 2020 r. - przysługuje prawo do jednorazowego przystąpienia do tej części egzaminu w wyznaczonym terminie w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Bieg terminów dotyczących możliwości przystąpienia do części ustnej egzaminu, o których mowa w art. 24 ust. 4 i 6 DorPodU (dotyczy obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego w ciągu roku od dnia przystąpienia do części pisemnej) - nie rozpoczyna się, a rozpoczętych zawiesza się, w okresie od 1.4.2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

W przypadku gdy z przyczyn organizacyjnych, w szczególności trudności z powołaniem składów egzaminacyjnych, nie będzie możliwe przeprowadzenie części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego w wydłużonym terminie, podanym wcześniej, termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż o 3 miesiące. O przedłużeniu terminu Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego poinformuje na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Finansów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności