Wydłużenie możliwości stosowania dokumentu dostawy do 31.1.2022 r.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z 20.8.2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1477) objęto systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi towary z pozycji CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu (gaz LPG). Jednocześnie wyłączono z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego dokumentu dostawy – dokumentu możliwego do stosowania do 31.1.2021 r.

W ustawie z 10.12.2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wydłużono możliwość stosowania papierowego dokumentu dostawy z 31.1.2021 r. do 31.1.2022 r. W konsekwencji konieczne jest dostosowanie do tej zmiany również rozporządzeniu. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi ‒ przewiduje stosowanie papierowego dokumentu dostawy z 31.1.2021 r. do 31.1.2022 r. Rozporządzenie to wejdzie w życie od 1.2.2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności