Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 1988 ze zm.) określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji. Z tego rozporządzenia wynika, że podatnicy posiadających kasy rejestrujące są zwolnieni z obowiązku wykazywania w nowym JPK_VAT odrębnie paragonów uznanych za faktury uproszczone do 31.12.2020 r. Z uwagi na dynamiczny rozwój pandemii w Polsce i utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez podatników, uznano iż należy przedłużyć termin obowiązywania tej regulacji do 31.6.2021 r.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 31.12.2020 r.