Wydatki na obsługę prawną nie mogą być zaliczone do kosztów egzekucji