W Systemie Legalis uruchomiony został nowy moduł COVID-19, grupujący w jednym miejscu rzetelnie i fachowo opracowane treści dotyczące bieżącej sytuacji prawnej wywołanej przez koronawirusa.

Znajdą w nim Państwo m.in. wybrane Komentarze C.H.Beck aktualizowane na bieżąco o interpretację przepisów okołocovidowych.

Zachęcamy do bezpłatnego przetestowania Systemu Legalis wraz z modułem COVID-19.

Szczegółowy opis zawartości modułu →