W dniach 12-13 października 2022 r. odbyło się w Katowicach XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Była to okazja do spotkania i debaty o ważnych dla administracji publicznej sprawach w gronie samorządowców, ekspertów i ludzi nauki. Na pierwszy plan dyskusji wybijały się tematy związane z szeroko rozumianym kryzysem, czy to energetycznym, pandemicznym czy finansowym.

Wpisując się w ten trend System Informacji Prawnej Legalis Administracja przygotował merytoryczny panel pt.:  „Zarządzanie kryzysowe w samorządzie”. W dyskusji, która odbyła się w sesji przeznaczonej dla sekretarzy, udział wzięli: dr hab. prof. WSB Robert Gawłowski, ekspert ds. bezpieczeństwa Grzegorz Abgarowicz oraz  przedstawiciel samorządów, członek zarządu powiatu legionowskiego, Przemysław Cichocki – panel poprowadziła Renata Maciejczak – koordynator projektów printowych w Wydawnictwie C.H.Beck.

Spotkanie to było przede wszystkim inauguracją prac nad Raportem o zmianach  prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania kryzysowego w administracji samorządowej, którego częścią jest ankieta badawcza „Wpływ pandemii covid-19 na funkcjonowanie administracji publicznej”.  Jej głównym celem jest zidentyfikowanie, jakie zmiany zostały wprowadzone w czasie pandemii w urzędach oraz na ile są one trwałe dla zarządzania sektorem publicznym. Kwestionariusz ankiety składa się z 15 pytań, podzielonych na cztery segmenty:

  • zmiany w obszarze organizacji administracji lokalnej;
  • wiedza i umiejętności pracowników samorządowych;
  • współpraca z partnerami zewnętrznymi (sektor prywatny i pozarządowy);
  • zarządzanie kryzysowe.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji z tego wydarzenia!