Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zorganizowała 6-7 września 2023 r. w Warszawie roku kolejną, siódmą edycję Krajowego Kongresu Sekretarzy.

Krajowy Kongres Sekretarzy jak zawsze poruszał najważniejsze i kluczowe tematy z obszarów zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, prawa i prawidłowego stosowania przepisów oraz współpracy pomiędzy organami nadzoru, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rządowymi.

System Legalis Administracja po raz kolejny był Partnerem Krajowego Kongresu Sekretarzy.

W pierwszym dniu konferencji prezentowane były m.in.:

 • Kierunki zmian w samorządzie terytorialnym
 • Amerykańskie doświadczenia w zarządzaniu samorządem terytorialnym. Wnioski i najlepsze praktyki
 • e-Doręczenia i KSeF a systemy dziedzinowe w JST
 • Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej
 • Rola nowoczesnego systemu informatycznego dla JST w czasach zmian i kryzysów
 • Zarządzanie ryzykiem jako system wczesnego ostrzegania.

Drugi dzień Kongresu to również szereg interesujących tematów:

 • Udostępnianie informacji publicznych. Najważniejsze wnioski wynikające z praktyki i orzecznictwa. Proponowane zmiany w zakresie ustawy
 • Narzędzia udziału obywateli w kształtowaniu polityki samorządu. Partycypacja społeczna, w szczególności budżet obywatelski i referendum lokalne
 • Nowoczesne działania i programy obsługi klienta na podstawie praktycznych rozwiązań Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
 • Konkurs grantowy „Cyberbezpieczny samorząd” – jak zadbać o bezpieczeństwo cyfrowe w samorządzie?
 • Przywództwo. Jak być skutecznym i użytecznym
 • Organizacja i przeprowadzenie wyborów. Wyzwania i dylematy
 • Wybory. Nowe wyzwania dla samorządów i Centralny Rejestr Wyborców – wdrożenie od 1 sierpnia 2023 r.

Gratulujemy kolejnej udanej edycji Krajowego Kongresu Sekretarzy!