12-13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się kolejna, szósta edycja Krajowego Kongresu Forów Skarbników zorganizowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Kongres to największe i najważniejsze wydarzenie organizowane dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego, które na stałe wpisało się już do samorządowego kalendarza.

VI Krajowy Kongres Forów Skarbników został zrealizowany pod hasłem: Współpraca, zmiany, finanse publiczne.

Podczas dwóch dni debat, wystąpień i paneli dyskusyjnych poruszane były tematy związane z zadaniami, wyzwaniami i problemami z jakim mierzą się samorządy. Analizowane przez ekspertów tematy dotyczyły wdrożonych i planowanych zmian w zakresie realizacji budżetów, podatków i opłat oraz polityki finansowej w JST.

Kongres to jak zawsze przestrzeń do spotkania się przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki.

Legalis Administracja był tegorocznym partnerem biznesowym wydarzenia.

Relacja z wydarzenia >>