Od 1.8.2016 r. obowiązuje rozporządzenie MKiDN z 1.8.2016 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1158).

Bezpłatny wstęp obowiązuje do:

  • Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu;
  • Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie;
  • Muzeum Stutthof w Sztutowie.