Wspólna opinia EROD i EIOD o wnioskach dot. przedłużenia unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19

W opinii przyjęto przedłużenie okresu obowiązywania o kolejnych 12 miesięcy oraz zmiany niektórych przepisów, takich jak rozszerzenie rodzajów testów na COVID - 19 akceptowanych w kontekście podróży na terenie UE. Ponadto w dokumencie wyjaśniono, że zaświadczenia o szczepieniu powinny zawierać liczbę dawek podanych posiadaczowi zaświadczenia, niezależnie od państwa członkowskiego, w którym je podano.

EROD i EIOD zwracają uwagę na to, że wniosek nie zmienia w sposób istotny istniejących przepisów rozporządzeń w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Autorzy dokumentu odnieśli się także do poprzedniej opinii, która została przyjęta podczas 47. posiedzenia plenarnego EROD.

Zgodnie z poprzednią wspólną opinią dotyczącą początkowych regulacji w sprawie zaświadczenia COVID, EROD i EIOD przypominają, że przestrzeganie zasad ochrony danych nie stanowi przeszkody w walce z pandemią COVID-19. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność ewentualnego przedłużenia się pandemii, EROD i EIOD wyrażają zrozumienie dla potrzeby przedłużenia okresu stosowania rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID. Należy regularnie oceniać odpowiednie dowody naukowe i stosowane środki dodatkowe, aby zapewnić przestrzeganie ogólnych zasad skuteczności, niezbędności i proporcjonalności.

Brak oceny skutków

EROD i EIOD wyrażają żal z powodu nieprzeprowadzenia przez Komisję oceny skutków. Ponadto rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID przewiduje obowiązek przedstawienia przez Komisję UE Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na temat wpływu rozporządzenia na ułatwianie swobodnego przemieszczania się, praw podstawowych i niedyskryminacji. EROD i EIOD są przekonani, że Komisja powinna załączyć to sprawozdanie do omawianego wniosku.

Andrea Jelinek, Przewodnicząca EROD powiedziała: "Propozycje te mają szczególne znaczenie ze względu na ich istotny wpływ na ochronę praw i wolności osób fizycznych. Wszelkie ograniczenia swobodnego przepływu osób w UE w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, w tym wymóg przedstawiania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, powinny zostać zniesione, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna".

Z kolei Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych dodał: "Musimy stale oceniać, które środki pozostają skuteczne, niezbędne i proporcjonalne w walce z pandemią COVID-19. Zasady ochrony danych powinny być stale wdrażane i stosowane, z należytym uwzględnieniem rozwoju sytuacji epidemiologicznej i wpływu na prawa podstawowe”.

Modyfikacja niektórych rodzajów informacji, takich jak wyjaśnienie, że zaświadczenia o szczepieniu mają zawierać liczbę dawek podanych posiadaczowi, lub propozycja, by uczestnicy badań klinicznych nad rozwojem szczepionki COVID-19 kwalifikowali się do otrzymania zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19, wydaje się być ograniczona do tego, co jest ściśle niezbędne i nie budzi szczególnych obaw z punktu widzenia ochrony danych. EROD i EIOD przypominają jednak swoje wcześniejsze stanowisko, zgodnie z którym wszelkie zmiany rodzajów informacji mogą wymagać ponownej oceny zagrożeń dla praw podstawowych i jedynie bardziej szczegółowe informacje należące do już zdefiniowanych kategorii danych powinny być dodawane poprzez przyjęcie aktów delegowanych. EROD wraz z EIOD będą nadal zwracać szczególną uwagę na rozwój pandemii COVID-19, a zwłaszcza na wykorzystanie danych osobowych po zakończeniu pandemii.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2326
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności