27 kwietnia zostały wręczone powołania członkom Zespołu ds. wspierania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Zespół jest podmiotem doradczym dla Ministra ds. pracy w jego działaniach i decyzjach na rzecz poprawy sytuacji zawodowej tej grupy osób na rynku pracy.

Członkowie Zespołu jednogłośnie zaapelowali o umożliwienie zapewnienie szybkiego dostępu do szczepień, tym osobom z niepełnosprawnościami, które chcą się zaszczepić niezależnie od ich wieku.

Zadania Zespołu ds. wspierania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  • przedstawianie w toku prac Zespołu Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii aktualnej i prognozowanej sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy;
  • dokonywanie analizy przepisów prawnych regulujących sytuację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy;
  • dokonywanie analizy i oceny instrumentów prawnych oraz utrwalonych praktyk wspierających osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy;
  • przeglądanie i analizowanie postulatów, wniosków, propozycji rozwiązań na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
  • formułowanie rekomendacji dla Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie działań na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
  • proponowanie rozwiązań prawnych, organizacyjnych, administracyjnych na rzecz zwiększenia integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
  • monitorowanie rozwiązań w zakresie działań na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami stosowanych w innych państwach i przedstawianie rekomendacji Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii w tym zakresie.

Źródło:

gov.pl