Wspieranie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy

27 kwietnia zostały wręczone powołania członkom Zespołu ds. wspierania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Zespół jest podmiotem doradczym dla Ministra ds. pracy w jego działaniach i decyzjach na rzecz poprawy sytuacji zawodowej tej grupy osób na rynku pracy.

Członkowie Zespołu jednogłośnie zaapelowali o umożliwienie zapewnienie szybkiego dostępu do szczepień, tym osobom z niepełnosprawnościami, które chcą się zaszczepić niezależnie od ich wieku.

Zadania Zespołu ds. wspierania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  • przedstawianie w toku prac Zespołu Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii aktualnej i prognozowanej sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy;
  • dokonywanie analizy przepisów prawnych regulujących sytuację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy;
  • dokonywanie analizy i oceny instrumentów prawnych oraz utrwalonych praktyk wspierających osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy;
  • przeglądanie i analizowanie postulatów, wniosków, propozycji rozwiązań na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
  • formułowanie rekomendacji dla Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie działań na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
  • proponowanie rozwiązań prawnych, organizacyjnych, administracyjnych na rzecz zwiększenia integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
  • monitorowanie rozwiązań w zakresie działań na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami stosowanych w innych państwach i przedstawianie rekomendacji Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii w tym zakresie.

Źródło:

gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności