Wspieranie budowy strzelnic dotacjami dla samorządów

Projekt nowelizacji wprowadza zmiany w art. 42 DochSamTerytU, zgodnie z którymi jednostki samorządu terytorialnego (JST) będą mogły otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z budową i remontami strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych . Minister Obrony Narodowej (dalej: MON) będzie mógł udzielić takiej dotacji ze środków wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z 25.5.2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1716 ze zm.).

Zaproponowano też dodanie art. 42a DochSamTerytU, zgodnie z którym JST będą mogły otrzymywać dotacje na budowę i remonty pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego. Dotacji będzie mógł udzielić MON ze wspomnianych wyżej środków.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, proponowane regulacje prawne wiążą się z koniecznością rozbudowy infrastruktury niezbędnej do uprawiania strzelectwa przez możliwie szerokie rzesze Polaków oraz prowadzenia szkolenia przez organizacje proobronne, formacje uzbrojone nie wchodzące w skład Sił Zbrojnych oraz pododdziały Sił Zbrojnych.

Celem projektowanych zmian ma być także możliwie duże rozszerzenie bazy szkoleniowej dla członków organizacji proobronnych, funkcjonariuszy oraz żołnierzy pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej i innych rodzajów Sił Zbrojnych, którzy będą mogli korzystać z tych strzelnic.

Zdaniem projektodawców w obecnym stanie faktycznym infrastruktura strzelecka wymaga odbudowy. W uzasadnieniu stwierdzono, że strzelnic funkcjonujących na terenie Polski jest bardzo mało, co ma znacznie ograniczać możliwości uprawiania sportu strzeleckiego większej liczbie zainteresowanych czy odbywania szkolenia strzeleckiego w ramach organizacji proobronnych. Uznano, że taki stan rzeczy wymaga możliwie pilnej zmiany, zwłaszcza w kontekście zaniechania w RP powszechnego szkolenia strzeleckiego w ramach obowiązkowej służby wojskowej.

Podobnie w zakresie budowy i utrzymania pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego istnieje potrzeba wsparcia JST przez resort obrony narodowej, zwłaszcza w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odrodzenia Wojska Polskiego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności