Wsparcie ze środków publicznych w ramach programu zaliczek zwrotnych

Komisja Europejska zatwierdziła polski program w formie zaliczek zwrotnych, którego łączny budżet wynosi 16 600 000 000 mld euro (około 75 000 000 000złotych) i który przeznaczony jest na wsparcie polskiej gospodarki w kontekście pandemii koronawirusa. Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych w ramach pomocy państwa.

Wsparcie ze środków publicznych udzielane w ramach programu będzie miało formę zaliczek zwrotnych.
Program jest skierowany do mikroprzedsiębiorstw (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek) oraz do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które borykają się z trudnościami gospodarczymi i brakiem płynności w następstwie pandemii Covid 19.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności