Wsparcie poszkodowanych w wyniku nawałnic – zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn

Od 25.8.2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 23.8.2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz.U. z 2017 r. poz. 1574). Zaniechano nim pobór podatku od spadków i darowizn dla osób poszkodowanych w wyniku tegorocznych nawałnic.

W rozporządzeniu zarządzono zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn od podatników:

1) poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. na terenie gmin określonych w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 17.8.2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1547),

2) będących małżonkami, zstępnymi i wstępnymi osób, które zginęły w wyniku działania tego żywiołu

- z tytułu nabycia przez nich w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych o wartości przekraczającej kwoty określone w art. 9 ust. 1 ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 833 ze zm.).

Chodzi o limity:

1) 9637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,

2) 7276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,

3) 4902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Zaniechanie poboru tego podatku ma zastosowanie do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w okresie 24 miesięcy, począwszy od 12.8.2017 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności