30.7.2016 r. wystartowała dogrywka w ramach Programu KLUB. Na kolejny nabór resort sportu i turystyki przeznaczył 8 591 900 zł jako bezpośrednie wsparcie finansowe dla małych i średnich klubów sportowych. W ramach tego programu kwota dotacji wynosi 10000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł – w przypadku klubu wielosekcyjnego. Pieniądze można przeznaczać na sprzęt, pracę trenera oraz organizację obozu sportowego. Wnioski w drugim naborze można składać w terminie od 30.7.2016 r. do 31.8.2016 r.

Jak wynika z informacji Biura Prasowego Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotacje otrzymało:

  • ponad 500 klubów sportowych prowadzących sekcję piłki nożnej,
  • prawie 200 klubów prowadzących szkolenie siatkarskie oraz
  • po około 100 klubów sportowych, w których dzieci i młodzież trenują lekkoatletykę oraz koszykówkę.

W ramach uczestnictwa w Programie KLUB uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość. Dzięki promocji regularnego udziału w treningach sportowych program wspiera rozwój kapitału ludzkiego, działając na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, promocji regularnego podejmowania aktywności fizycznej oraz zmniejszenia udziału osób z nadwagą lub otyłością.

Co istotne, w związku z finansowaniem Programu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wsparciem są objęte zadania, których uczestnikami mogą być wyłącznie dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Więcej informacji na temat drugiego naboru wniosków można znaleźć na stronie ministerstwa: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1869,Ogloszenie-programu-KLUB-II-nabor-wnioskow-w-2016-r.html