Wskaźniki i czynniki kategoryzacji obwodu łowieckiego

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 536 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 12.3.2019 r. w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego.

Wskaźniki liczebności zwierzyny obejmują:

Wskaźnikowi przyznaje się następujące wartości punktowe:

wskaźnik średniej liczebności w obwodzie łowieckim:

  • zwierzyny płowej, wyrażony w jednostkach jelenich, gdzie 1 jednostka = 1 jeleń szlachetny = 2 jelenie sika = 2 daniele = 5 saren
  • muflonów
  • dzików

w zakresie:

  • zwierzyny płowej: 1 punkt = do 20 jednostek, 2 punkty = od 21 do 40 jednostek, 3 punkty = od 41 do 60 jednostek i 4 punkty = od 61 jednostek
  • muflonów: 1 punkt = do 30 muflonów, 2 punkty = od 31 do 50 muflonów i 3 punkty = od 51 muflonów
  • dzików: 1 punkt = do 10 dzików, 2 punkty = od 11 do 20 dzików i 3 punkty = od 21 dzików

wskaźnik średniego pozyskania w obwodzie łowieckim zwierzyny grubej, zajęcy, dzikich gęsi, bażantów, dzikich kaczek i kuropatw

przy obliczaniu wartości punktowych dla tego wskaźnika przyjmuje się, że:

1 punkt = 0,2 jelenia szlachetnego = 0,5 jelenia sika = 0,5 daniela = 1 muflon = 2 sarny = 4 dziki = 15 zajęcy = 10 dzikich gęsi = 30 bażantów = 30 dzikich kaczek = 30 kuropatw

Wymieniony w tabeli wskaźnik ustala się na podstawie danych dotyczących średniej liczebności zwierzyny wyliczonej, a także średniego pozyskania zwierzyny grubej, zajęcy, dzikich gęsi, bażantów, dzikich kaczek i kuropatw w obwodzie łowieckim wyliczonego - z ostatnich trzech łowieckich lat gospodarczych poprzedzających rok, w którym dokonuje się zaliczenia tego obwodu do jednej z kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z 13.10.1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.), w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni obwodu łowieckiego . Wspomniane tu kategorie to: bardzo dobra, dobra, średnia, słaba oraz bardzo słaba.

Czynniki wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu łowieckiego oraz odpowiadające im wartości punktowe są określone w załączniku do rozporządzenia, przy czym:

  • w tabeli nr 1 - czynniki pozytywne;
  • w tabeli nr 2 - czynniki negatywne. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności