WSA w Warszawie potwierdził zasadność kary nałożonej na Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

Przypomnijmy Dolnośląski Związek Piłki Nożnej upublicznił w sieci dane osobowe sędziów, którym przyznano licencje sędziowskie. Podano ich imiona i nazwiska, dokładne adresy zamieszkania oraz numery PESEL. Prezes UODO uznał, że nie ma żadnych podstaw prawnych, by w Internecie dostępny był aż tak szeroki zakres danych sędziów.

WSA podzielił pogląd Prezesa UODO, że przy przetwarzaniu danych osobowych należy się kierować zasadą minimalizacji (art.5 ust.1 lit. c RODO).

Ponadto WSA poparł argumentację organu nadzorczego, że upublicznianie takich danych jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL może doprowadzić do daleko idących negatywnych skutków dla osób, których te dane dotyczą. Udostępniając w Internecie takie dane, administrator stwarzał potencjalne ryzyko ich bezprawnego wykorzystania, np. do podszycia się pod te osoby w celu zaciągania zobowiązań finansowych.

Sąd nie podzielił argumentacji skarżącego, który twierdził, że podmioty nieprofesjonalne przetwarzając dane, są zwolnione ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.
Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1448
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności