Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że pracownik pełniący obowiązki może wydawać decyzje administracyjne, a nawet więcej – ma takie same kompetencje jak kierownik urzędu (II SA/Sz 599/20, Legalis).