Wpływy z tytułu opłat dodatkowych za autostrady

Przygotowano projekt zmiany rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów z 13.2.2017 r w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku. Zmiana polega na uzupełnieniu wymienionych w tym rozporządzeniu należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu wspólnego rachunku bankowego - o należności z tytułu opłat dodatkowych, o których mowa w art. 37ge ust. 1 i 2 ustawy z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym. Należności z tytułu opłat dodatkowych będą wpływały na wyodrębniony rachunek pomocniczy urzędu obsługującego ministra finansów, za pośrednictwem rachunku prowadzonego przez Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Następnie Szef KAS będzie przekazywać wpływy z ww. tytułu na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego.

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności