Wojewoda zweryfikuje operat szacunkowy

Organ administracji ma obowiązek dokonania oceny podobieństwa nieruchomości przyjętych w operacie do nieruchomości podlegającej wycenie oraz zweryfikowania podejścia rzeczoznawcy majątkowego do wyceny oraz metody i techniki szacowania wartości nieruchomości (wyr. WSA z 8.9.2017 r., II SA/Po 533/17).

Stan faktyczny

Prezydent ustalił lokalizację zespołu domów studenckich Uniwersytetu Adama Mickiewicza (dalej UAM). Następnie wydano decyzję wywłaszczeniową, mocą której na Skarb Państwa przechodziło 5,8 tys. m2 prywatnego gruntu. Prezydent Poznania podał, że koszty odszkodowania ma pokryć UAM. Odszkodowanie ustalono na podstawie opinii biegłego - rzeczoznawcy majątkowego. Biegły określił właściwy rynek podobnych nieruchomości i wartość rynkową wywłaszczanej działki. Zastrzeżenia do operatu zgłosili jednak zarówno właściciele nieruchomości, jak i UAM.

W odwołaniu do wojewody UAM zakwestionował wysokość odszkodowania. Wojewoda stwierdził, że rola organu administracji ogranicza się do oceny prawidłowości operatu tylko pod względem formalnym. Dobór materiału porównawczego, metodologia oraz sam proces wyceny są wiadomościami specjalnymi, posiadanymi przez rzeczoznawców. Organ nie ma prawa ani obowiązku oceny operatu pod względem merytorycznym.

Uniwersytet wniósł skargę na decyzję wojewody do WSA.

Wyrok WSA

Ostatecznie sąd uchylił decyzję wojewody w części dotyczącej odszkodowania. W uzasadnieniu stwierdził, że organy administracji nie są zwolnione od merytorycznej oceny wiarygodności operatu. Mają obowiązek sprawdzić, czy opiera się on na prawidłowych danych dotyczących szacowanej nieruchomości i właściwym doborze nieruchomości podobnych. Organ administracji nie może jednak, wbrew opinii rzeczoznawcy majątkowego, przyjąć, że wartość nieruchomości jest inna, niż ustalił to rzeczoznawca (wyr. WSA z 8.9.2017 r., II SA/Po 533/17).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności