Wodomierze – nowe obowiązki dla przedsiębiorstw wod-kan i nie tylko!

Wody Polskie zostały zobowiązane do 31.12.2020 r. do wyposażenia podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłaty za usługi wodne w przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej - chyba że dany podmiot już taki przyrząd posiada lub poniesie koszty jego wyposażenia we własnym zakresie. Do tego czasu ustalenie wysokości opłat następuje na podstawie określonego w pozwoleniu celu i zakresu korzystania z wód oraz pomiarów dokonywanych przez organy w ramach kontroli lub ustaleń z przeglądów pozwoleń.

Na chwilę obecną wymogami metrologicznymi pozostają objęte jedynie wodomierze o dosyć znacznych parametrach. Od 1.1.2021 r. obowiązkiem posiadania wodomierze zostaną objęte podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne. Będą to zatem jednostki dokonujące poboru wód powierzchniowych lub podziemnych oraz odprowadzające ścieki do wód lub ziemi . W relacji przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - użytkownik, formalny obowiązek zapewnienia kontroli metrologicznej będzie dotyczył przedsiębiorstwa. Kolejni odbiorcy zostają bowiem faktycznie obciążeni opłatą w ramach płaconych rachunków, ale obowiązek ten nie ciąży na nich bezpośrednio .

Ważne
Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie zastosowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 22.12.2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (DzU z 2017 r. poz. 2502). Przewiduje ono zróżnicowanie stawek w zależności od stosowanych procesów uzdatniania czyli im dalej idące oczyszczenie pobieranej wody, tym niższa należność.

Ustawodawca przewidział możliwość zdalnego odczytu wskazań, jednak standardowo odczytu będzie dokonywał pracownik Wód Polskic h, a podmiot obowiązany do ponoszenia opłat musi zapewnić mu stosowny dostęp do nieruchomości.

Ważne
Po wejściu w życie omawianego obowiązku, brak dowodów prawnej kontroli metrologicznej używanych przyrządów będzie skutkował przyjęciem, że nastąpiło przekroczenie w zakresie ilości pobranych wód i tym samym naliczeniem opłaty podwyższonej. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności